Moties

Het probleem

Politieke partijen roepen een heleboel, en hun partijprogramma’s zijn keurig verzorgde brochures. Maar voegen ze de daad wel bij het woord wanneer er in de Kamer over moties, amendementen en andere zaken gestemd wordt? MediaGraphs heeft een website gebouwd om via crowdsourced labelen van moties e.d. daar duidelijkheid over te verschaffen. De site is beschikbaar via moties.mediagraphs.com.

Partij voor de Dieren is voor rituele slacht

Een voorbeeld van opvallend stemgedrag in 2018 was de Partij van de Dieren die tegen een verbod op rituele slacht stemde. Was dit een eenmalige uitzondering om onduidelijke redenen, of is de partij lang niet zo begaan met het lot van dieren als zij graag doet voorkomen?

De Partij voor de Dieren stemt tegen een verbod op rituele slacht.

Op basis van één stemvoorbeeld is het niet mogelijk om een goed beeld bij te vormen over het bredere stemgedrag. Wat nodig is, is een overzicht van alle moties over dierenwelzijn, en het bijhorende stemgedrag van deze partij.

Data

De overheid publiceert dagelijks nieuwe stemmingsuitslagen op www.tweedekamer.nl. Dat biedt ons de mogelijkheid om meer inzicht te verschaffen in kwesties als deze. Het enige dat ontbreekt, is metadata die ons vertelt waar een motie over gaat, en naar welke kant van deze ondewerpen een motie het beleid beoogt bij te sturen.

Voorbeeld. De eerder genoemde motie gaat over het onderwerp rituele slacht en is tegen. Dat de Partij van de Dieren tegen die motie stemt, kan gezien worden als een stem voor rituele slacht. Rijst natuurlijk de vraag waarom de partij tegen stemde deze keer, maar wanneer de partij daadwerkelijk tegen rituele slacht zou zijn, mag men verwachten dat ze vaker voor moties van die strekking zou stemmen dan tegen.

Open source labeling

Het handmatig labelen van duizenden moties e.d. is een monnikenwerk. Bovendien, wanneer bedrijven of instituten daar tijd in steken, dan plegen zij hun werk geheim te houden, en alleen de resultaten te publiceren. Dit is niet gunstig voor de transparantie, en doet vragen rijzen als “Heeft deze krant wel alle moties bekeken, of een beetje selectief gewinkeld in het aanbod?”

Een alternatief is om mensen te vragen een klein beetje werk te doen – het handmatig labelen van een handjevol stukken – en alle resultaten op een hoop te gooien, en voor iedereen beschikbaar te maken. Zo kan iedereen voor zichzelf bepalen of de moties goed gelabeld zijn, en nagaan of er geen onwelvallige resultaten weggemoffeld zijn. Herleidbaarheid van de resultaten is essentieel.

Aan de slag

Ga naar moties.mediagraphs.com, kies een team naam, en klik “Naar de moties!”

U krijgt nu de tekst van een willekeurige motie voorgeschoteld. Nadat u deze door heeft gelezen, kunt u bij “Onderwerpen” beginnen met het invoeren waar deze motie zoal over gaat.

De vergezellende motie spreekt zich uit voor ouderenzorg en hogere belastingdruk, en tegen hogere kosten van ons pensioenstelsel.

In beginsel worden alle onderwerpen die u aangeeft onder “Voor:” geplaats. Door op de onderwerpen te klikken kunt u ze naar “Tegen:” verplaatsen. Er is geen grens aan hoeveel onderwerpen u kunt kiezen, of de verdeling voor en tegen. Het is alleen niet mogelijk om een onderwerp zowel voor als tegen aan te merken.

Het is aan te bevelen onderwerpen te kiezen die in andere moties ook genoemd worden, omdat moties uiteindelijk gegroepeerd gaan worden naar de onderwerpen waar ze over gaan. Onder het invoerveld voor onderwerpen bevinden zich eventueel een aantal onderwerpen die anderen voor deze motie al gebruik hebben. Tevens, zodra u nieuwe onderwerpen in begint in te typen in het invoerveld, verschijnen vergelijkbare onderwerpen waar u uit kunt kiezen.

Wanneer u klaar bent, klikt up op “Klaar!” en worden de gegevens opgeslagen. Deze zijn nu definitief en niet meer te wijzigen of te verwijderen. Een nieuwe motie wordt direct ingeladen en u kunt verder met de volgende. Het is niet erg wanneer u bijvoorbeeld geen zin heeft om een bepaalde motie volledig uit te pluizen, of onvolledig bent bij het labellen. Alle beetjes informatie helpen.

Uitslagen

Op elk moment kunt u bij ‘Uitslagen’ de laatste stand van het stemgedrag van alle fracties bekijken. De manier waarop deze tot stand komen is als volgt. Wanneer een motie vaker gelabeled wordt voor een bepaald onderwerp te zijn dan tegen, dan wordt de motie als voor dat onderwerp beschouwd. Een fractie die tegen de motie heeft gestemd, heeft dan ook tegen het onderwerp gestemd, en vice versa.

Per fractie laten we alle genoemde onderwerpen in alle moties waar deze partij haar stem in heeft laten horen zien. Vervolgens groeperen we per onderwerp alle moties waar deze fractie op gestemd heeft, en bepalen of er voor of tegen het onderwerp is gestemd.

Voorst kunt u de labeling van de moties die tot deze stemverdeling heeft geleid inzien door op de tekst onder de groene en rode balken te klikken. En wanneer u slechts geinteresseerd bent in de labels die u zelf heeft ingevoerd, kunt u bij “Team” de uitslagen daarop aanpassen.

In dit voorbeeld gaan alle labels van het team mediagraphs over vuurwerk. In totaal heeft de VVD gestemd op 7 moties van de gelabelde moties. Hieruit is niet direct op te maken hoeveel moties zich uitspreken voor of tegen vuurwerk, alleen dat de VVD door haar stemgedrag zich 6 maal tegen vuurwerk heeft uitgesproken, en 1 maal voor. Via de blauwe links kunnen de betreffende moties en hoe zij gelabeld zijn worden bekeken.
Voor D66 zien het beeld er, op basis van dezelfde data, heel anders uit. Bij 9 moties in plaats van 7 zoals bij de VVD heeft zij haar stem uitgebracht, en zich daarbij in totaal 4 maal voor en 5 maal tegen vuurwerk uitgesproken.